Osmanlı Döneminde Yaşanmış Enteresan Olaylar

6 yıl önce

Sizin için Osmanlı Döneminde yaşanmış olan oldukça enteresan tarihi olayları galerimizde paylaşıyoruz. İçlerinden bazılarına bir hayli şaşıracak, genel kültürünüze pek çok bilgi katacaksınız. Bizden söylemesi!

252 0 15
1
3. Endonezya’nın Sumatra adasında en büyük kilisenin çanı eski bir Türk topundan yapılmıştır ve üstünde İkinci Selim’ in tuğrası vardır.

Bu top, 16’ncı yüzyılda Sumatra Müslümanlarına yardım amacıyla İstanbul’dan gönderilen Türk döküm ustaları tarafından orada dökülmüş üzerine de: “Bu ada Müslümanlarının Türkiye’ye tabiiyeti alameti olarak bu padişahın tuğrası konmuştur” yazılmıştır.

2
2. Silivri açıklarında denizin dibinde en az sekiz on bin altın lira kıymetinde elmas vardır. Hikayesi şu şekildedir:

İkinci Mahmut vapurla Gelibolu’ya kadar bir geziye çıkmıştı. Dönüşte gemi Silivri açıklarında bir fırtınaya yakalandı ve geminin arkasına bağlanmış olan saltanat kayığı içindeki değerli eşyalarla birlikte denize batar gider. Bu eşyalar arasında Padişahın sapı elmaslarla donatılan şemsiyesi de vardı.

3
4
1. Lale çiçeği Avrupa’ya Türkiye’den gider.

Fransızca lalenin adı olan “Tulipe” kelimesi bu tülbent isminden türetilmiştir. Beyaz bir lale olan bu lalenin ismi “Dülbent lale” idi.

5
4. Bugün olmasa da, Topkapı sarayı bahçelerinin sahil bölümünde, Üsküdar’a karşı ve sahildeki kale duvarının üzerinde on altıncı asır yapısı büy

Türk yapı sanatının harika eserlerinden olan bu köşkün ismi “İncili Köşk” idi. Sadrazam Sinan Paşa'nın yaptırdığı Üçüncü Murad’a hediye edildiğinden Sinan Paşa Köşkü de denilirdi.

6
5. Türkiye’de ilk kez Latin harfleriyle Türkçe yazı yazan Üçüncü Selim’in kız kardeşi Hatice Sultandır.

Hatice Sultan, bir ara yanında çalışan ressam ve mimar Melling’e emir ve ricalarını böyle bildirirdi. Melling, Türkçeyi biraz anlar ve konuşur, ama Arap harflerini bilmezdi.

7
6. Garip bir sünnet hediyesi: Fincan.

19. yüzyılın en zengin devlet adamlarından bir tanesi 90 yaşına dek yaşamış olan Serasker ve Sadrazam Hüsrev Mehmet Paşadır. Enderun tarihçisi Ata Bey, 9-11 yaşlarında bir çocukken sünnet olacağında babası Tayyar Ağa tarafından büyüklerin ellerini öptürmeye götürülür. Bu arada, konağında emekli olarak oturan Hüsrev Mehmet Paşa’ya da gitmişler. Paşa: “Ah yavrum, fakir zamanıma rastladın.” Demiş. Sonra bir çekmecenin önünde biraz bir şeyler karıştırmış ve çocuğa hediye olarak zarflı bir kahve fincanı hediye etmiş. Çocuk kahve fincanını ne yapsın? Bir sandığın bir köşesine atmış unutmuş. Aradan uzun seneler geçmiş. Ata Bey memuriyetlerde dolaşmış, önemli işlere memur edilmiş, evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş. Nihayet gözden düşmüş, senelerce yoksulluk çekmiş, borçlanmış ve eşyalarını satmaya başlamış, evini rehine vermiş.<br /> Fncanın, Ming hanedanından kalma bir Çin porseleni, zarfının da Memluk sultanları devrine has nadide bir sanat eseri olduğu ortaya çıkmış. Büyük bir müzayede sonunda satılmış olan bu minik hediye Ata Bey’in bütün borçlarını kapatmış, evini rehinden çıkarmış, geri kalan parayla da çok güzel bir hayat yaşamışlar.

8
7. İstanbul’da Yenibahçe'de Mimar Sinan yapısı Hüsrev Paşa türbesi, Türk yapı sanatının çok nadide eserlerinden bir tanesidir.

Divanda Sadrazam Süleyman Paşa ile yaşadığı hararetli bir tartışma nedeniyle azledilince derin bir üzüntüye kapılmış, sarayına kapanıp bir açlık grevine başlamış ve ölmüştür. Hüsrev Paşa, Osmanlı tarihi süresince böyle intihar eden tek insandır.

9
8.

Fatih Sultan Mehmet tahta çıktığı zaman bir kuyruklu yıldız görünmüştü; papa o zaman yıldızı “Türk ve Müslüman dostu zındık yıldız” olarak aforoz etmişti. O zaman kilise adamları: “Türklerin uğur yıldızı göründü, Bulgarlar gene mağlup olacaklar!” dedi ve dedikleri doğru çıktı.

10
9. İstanbul’daki Kız Kulesi Osmanlı tarihinde sadece bir kez ve bir kişi için hapishane olarak kullanıldı.

Burada, on sekizinci asrın namlı vezirlerinden Hekimoğlu Ali Paşa hapsedilmiş ve buradan sürgüne gönderilmiştir.

11
10. Tarihimizde kabrine gece yarısı defnedilen tek kişi yine Hekimoğlu Ali Paşa’dır.

Ali Paşa İstanbul’da hala kendi ismiyle tanınan büyük bir cami yaptırmıştı ve ölürken caminin yanındaki türbesine gömülmesini vasiyet etmişti. Onun tabutuÜsküdar’dan İstanbul’a gece yarısı geçirildi ve sessiz sedasız götürülüp türbesine defnedildi. Bu türbe bugün hala Kocamustafapaşa’daki Hekimoğlu Ali Paşa Camiinde bulunuyor.

252 0 15

İlk Yorum Senden